Skip to main content
  • Tiltakshaver:

  • Årstall:

  • Konsept:

    Produksjonsanlegg for sjømat
  • Sted:

    Under planlegging

Fiskeanlegg